RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ELEKTROMEHANIKA & BB doo

W poniższej polityce prywatności znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez ELEKTROMEHANIKA & BB doo

 

Spis treści

1. Administrator danych
2. Inspektor ochrony danych
3. Cele przetwarzania danych osobowych, rodzaje przetwarzanych danych osobowych i podstawa prawna
4. Gromadzenie Twoich danych osobowych
5. Użytkownicy danych osobowych
6. Przetwarzanie danych osobowych dzieci
7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
8. Informacja o uprawnieniach jednostki w związku z przetwarzaniem danych osobowych
9. Wykonywanie praw
10. Prawo do złożenia Reklamacji
11. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
12. Ważność Polisy

 1. Administrator danych

Podstawowe informacje o Administratorze Danych

Pełna nazwa administratora danych ELEKTROMEHANIKA i BB doo
Siedziba Obrtna cona Logatec 50, 1370 Logatec, Słowenia
Numer identyfikacji podatkowej SI 47312335
Numer rejestracyjny 2193256000
Adres e-mail info@ebb-si.com
Strona internetowa https://www.ebb-si.com
 1. Inspektor ochrony danych

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w takiej ilości i w taki sposób, aby zgodnie z przepisami prawa wymagane było powołanie inspektora ochrony danych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych, rodzaje przetwarzanych danych osobowych i podstawa prawna

 

Firma ELEKTROMEHANIKA & BB doo przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

ZAMIAR RODZAJE DANYCH, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA OPIS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzenie strony internetowej

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w tym celu:

-         adres IP

-         Godzina i data wizyty na stronie internetowej

-         Ustawienia przeglądarki oraz informacje o systemie operacyjnym komputera lub urządzenia mobilnego

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę, automatycznie zapisywane są pliki logów serwera WWW (np. adres IP – liczba identyfikująca indywidualny komputer lub inne urządzenie w Internecie).
Jak długo przechowujemy dane: Dane przechowujemy maksymalnie przez 30 dni od wizyty na stronie.
Podstawa prawna:

Uzasadniony interes

ZAMIAR RODZAJE DANYCH, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA OPIS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie komunikacji z osobami fizycznymi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w tym celu:

-         Adres e-mail

-         Numer telefonu

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Twój adres e-mail i/lub numer telefonu są wykorzystywane w celu komunikacji z Tobą i przygotowania odpowiedzi na Twoje zapytania, przesyłania ofert i innych informacji.
Jak długo przechowujemy dane: Dane do celów komunikacyjnych będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu komunikacji z Tobą lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach komunikacyjnych.
Podstawa prawna:

Zgoda osoby fizycznej

ZAMIAR RODZAJE DANYCH, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA OPIS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawianie lub zakup produktów, dokonywanie czynności przed realizacją zamówienia, realizacją zamówienia i dostawą towaru

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w tym celu:

-         Imię i nazwisko

-         Adres

-         Adres e-mail

-         Numer telefonu

Na naszej stronie internetowej umożliwiamy przeglądanie oferowanych przez nas produktów oraz zamawianie artykułów. Twoje dane osobowe będą nam potrzebne w celu zawarcia, wykonania i wykonania umowy sprzedaży, która polega na zakupie, sprzedaży i dostawie towaru.
Jak długo przechowujemy dane: Przechowujemy dane do czasu realizacji zamówienia lub sfinalizowania zakupu oraz przez dodatkowe 5 lat po realizacji zamówienia lub dokonaniu zakupu przez klienta.

Dane dotyczące wystawionej faktury będą przechowywane przez kolejne 10 lat od daty wystawienia faktury.

Podstawa prawna:

Umowna podstawa prawna

,

ZAMIAR RODZAJE DANYCH, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA OPIS
 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie plików cookies na stronach internetowych Spółki

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w tym celu:

-         Niezbędne ciasteczka

-         Analityczne pliki cookie

-         Marketingowe pliki cookie

Pliki cookies pozwalają nam dostosować witrynę do Twoich potrzeb, ułatwić Ci korzystanie z niej oraz wyświetlić treści dla Ciebie ważne, z pominięciem treści dla Ciebie nieistotnych lub nieodpowiednich. Korzystając ze stron internetowych firmy wyrażasz zgodę na używanie obowiązkowych lub niezbędnych plików cookies. Obowiązkowe pliki cookies są niezbędne do działania stron internetowych i nie przechowują Twoich danych osobowych, służąc normalnemu i prawidłowemu działaniu stron internetowych. Nieobowiązkowe pliki cookies, niezbędne do działania różnych interfejsów, ładowane są wyłącznie za Twoją zgodą. Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się z polityki plików cookies serwisu.
Jak długo przechowujemy dane: Przez czas korzystania ze strony internetowej firmy lub do momentu wycofania zgody na używanie plików cookie.

Niektóre pliki cookie są ograniczone czasowo i są przechowywane przez ograniczony czas trwania pliku cookie.

Podstawa prawna:

Uzasadniony interes

Zgoda osoby fizycznej

 1. Gromadzenie Twoich danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

-         Dane, które przekazujesz nam bezpośrednio: Możesz przekazać nam swoje dane osobowe, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza kontaktowego .

 1. Użytkownicy danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

-         podmiotowi przetwarzającemu, który świadczy dla nas usługi informatyczne, hostingowe i serwerowe,

-         Procesorowi świadczącemu dla nas usługi księgowe,

-         Procesorzy, którzy dbają o świadczenie naszych usług

-         Organy rządowe, którym jesteśmy zobowiązani przesyłać dane na podstawie wymogów prawnych.

-         Kancelarie prawne

Podmioty przetwarzające na zlecenie mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w ramach poleceń administratora i nie mogą wykorzystywać danych osobowych do realizacji własnych interesów.

 1. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Możemy współpracować wyłącznie z osobami, które ukończyły 18 lat, dlatego to robimynie przetwarzać danych osobowych dzieci.

 1. Przekazywanie danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Firma ELEKTROMEHANIKA & BB doo nie przekazuje zebranych przez Ciebie danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, ani nie udostępniamy ich użytkownikom z krajów trzecich.

 1. Informacja o uprawnieniach jednostki w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Jako osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarza ELEKTROMEHANIKA & BB doo przysługują Ci następujące prawa:

 

 1. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli jako osoba fizyczna wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, masz prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę.

Po otrzymaniu przez Ciebie wycofania zgody na jeden lub więcej celów przetwarzania, administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie przed jej wycofaniem lub na wykorzystanie tych danych osobowych do celów prawnych lub umownych.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów, korzystając z następujących metod:

 1. Wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych

Masz prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe Cię dotyczące, a także uzyskać dostęp do danych osobowych, które Cię dotyczą, wraz z następującymi informacjami: cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, które Cię dotyczą, odbiorcy Twoich danych osobowych, przewidywany okres przechowywania danych osobowych, źródło danych osobowych.

 1. Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych osobowych

W każdej chwili masz prawo żądać od administratora sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które Cię dotyczą.

Administrator poinformuje Cię o sprostowaniu Twoich danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania korekty.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Od administratora masz prawo żądać, aby administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy:

 1. Podważasz ich prawidłowość, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych.
 2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i żądasz ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu sprawdzenia prawnie uzasadnionych podstaw administratora.
 1. Prawo do usunięcia danych osobowych („Prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane, cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach lub nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania, lub dane osobowe zostały były przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo żądać od administratora bez zbędnej zwłoki usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą.

W przypadku usunięcia danych osobowych na Twoje żądanie, administrator poinformuje Cię o usunięciu.

Prawo do usunięcia danych nie ma charakteru bezwzględnego i należy mieć świadomość, że danych wymaganych przepisami prawa lub w celu zawarcia lub wykonania umowy nie można usunąć. Poinformujemy Cię o tym.

 1. Prawo do sprzeciwu

Oprócz prawa do wycofania zgody, możesz w każdej chwili, w przypadku wykorzystania Twoich danych osobowych w celach informacyjnych lub marketingu bezpośredniego, zwrócić się pisemnie o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych w tym celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i informacyjnych.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane osobowe, które przekazałeś administratorowi, zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne.

 1. Wykonywanie praw

Ze wszystkich uprawnień, o których mowa w powyższej części niniejszego oświadczenia, możesz skorzystać, składając żądanie skorzystania z każdego z poszczególnych uprawnień. Żądanie realizacji swoich praw możesz złożyć w formie fizycznej lub elektronicznej. Żądanie realizacji swoich praw możesz wysłać listownie na adres: ELEKTROMEHANIKA & BB doo, Obrtna cona Logatec 50, 1370 Logatec, lub pocztą elektroniczną na adres: info@ebb-si.com.

 1. Prawo do złożenia Reklamacji

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przez administratora ochrony danych osobowych. Możesz wysłać swoją skargę na następujący adres: Information Commissioner, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana lub pocztą elektroniczną na adres: gp.ip@ip-rs.si.

 

 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji ani nie tworzy profili osób.

 1. Ważność Polityki

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub aktualizacji niniejszego oświadczenia o ochronie danych bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualnie obowiązującą wersją jest ta opublikowana tutaj.

Wszelkie zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych będą publikowane na tej stronie internetowej.

Wersja: 1.0 z dnia 12 maja 2024