ISO 9001

POLITYKA JAKOŚCI

 EBB buduje politykę biznesową na dobrych relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Zarówno klienci, jak i dostawcy są naszymi ważnymi partnerami biznesowymi. Dobra i długotrwała współpraca z nimi zapewnia sukces naszej pracy. W związku z tym wybraliśmy następujący cel polityki jakości:

 

  • gwarantujemy i podnosimy poziom jakości naszych dostaw, który jest konkurencyjny wobecświatowych producentów wzakresieSPD,
  • nasza polityka biznesowa koncentruje się na sprzedaży i dostawie produktów ochrony przeciwprzepięciowej w systemach wewnętrznych i zewnętrznych, co osiągamy poprzez dokładną analizę rynku we współpracy z ważnymi klientami oraz wybór najbardziej odpowiednich dostawców i innych partnerów biznesowych,
  • Utrzymanie przewagi nad konkurencją dzięki gruntownej znajomości rynku, specjalizacji i doświadczeniu w dziedzinie inżynierii ochronnej.
  • Jakość naszej oferty jest dostosowana do międzynarodowych standardów i specjalnych wymagań klientów. Jest taki sam lub większy niż są przepisane. Najważniejsze są wymagania klienta. Sprostanie im oznacza większą konkurencyjność. Sprzedajemy produkty, które wynikają z wieloletniego rozwoju i doświadczenia, a także precyzyjnego wytwarzania, weryfikacji i skutecznego działania w przypadku odstępstw,
  • otwartość zarządzania i innowacji, tworzenie środowiska sprzyjającego innowacyjności w zakresie produktów materiałowych i energooszczędnych oraz systematycznego promowania tego wśród pracowników,
  • Osiągamy konkurencyjność firmy poprzez szybką adaptację i reagowanie na preferencje klientów, niezależnie od ilości i wartości transakcji, a naszą przewagą jest przede wszystkim zapewnienie konkurencyjnej ceny i specyficznych wymagań,
  • uczestnicy procesu biznesowego znają wszystkie wymagania klienta, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w swojej pracy,
  • regularnie monitorujemy jakość i koszty jakości oraz wprowadzamy odpowiednie ulepszenia w oparciu o ocenę ryzyka,
  • Przywiązujemy dużą wagę do funkcjonalnej wiedzy i jakości. Cele w tym obszarze są integralną częścią biznesplanu, a my identyfikujemy realizację i wyniki przeglądów zarządzania.
  • Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszej pracy zgodnie z polityką jakości i systemem zarządzania jakością, tworząc w ten sposób wartość dodaną dla naszych klientów i osiągając przewagę konkurencyjną. Podstawą tego jest przegląd zarządzania i wnioski oparte na audytach, przeglądach skarg, satysfakcji klienta i innych działaniach firmy.

Logatec, 28.12.2021

                 

 

                                                                                                                       DYREKTOR

Borut Oblak

Cert-SIQ Cert-IQnet