ISO 9001

POLITIKA KAKOVOSTI

Podjetje EBB gradi poslovno politiko na dobrih odnosih z vsemi zainteresiranimi stranmi. Tako kupci, kot dobavitelji so naši pomembni poslovni partnerji. Dobro in dolgoročno sodelovanje z njimi zagotavlja uspešnost našega dela. Zato smo si izbrali naslednje cilj politike kakovosti:

 

  • zagotavljamo in izboljšujemo nivo kakovosti naše ponudbe, ki jo na področju SPD konkurenčni svetovnim proizvajalcem,
  • naša poslovna politika je usmerjena v prodajo in dobavo izdelkov za prenapetostno zaščito v notranjih in zunanjih sistemih, kar dosegamo z natančno analizo trga sodelovanjem s pomembnimi kupci in izborom najustreznejših dobavitelje ter ostalih poslovnih partnerjev,
  • vzdrževati prednost pred konkurenco s temeljitim poznavanjem trga, specializacijo in strokovnim znanjem ter izkušnjami na področju zaščitne tehnike.
  • kakovost naše ponudbe je prilagojena mednarodnim standardom in specialnim zahtevam kupcev. Je enaka ali večja, kot jo predpisujejo. Najbolj pomembne so nam zahteve kupcev. Njihovo izpolnjevanje pomeni večjo konkurenčnost. Prodajamo izdelke, ki so rezultat dolgotrajnega razvoja in izkušenj, ter natančne izdelave, preverjanja in učinkovitega ukrepanja ob odstopanjih,
  • odprtost vodstva inoviranju, vzpostavitvi okolja, ki spodbuja inovativnost na področju snovno in energetsko varčnih produktov ter sistematično to spodbujalo med zaposlenimi,
  • konkurenčnost podjetja dosegamo s hitrim prilagajanjem in odzivom na želje kupca, ne glede na količino in vrednost posla, pri čemer je naša prednost predvsem v zagotavljanju konkurenčne cene in posebnih zahtev,
  • sodelujoči v poslovnem procesu so seznanjeni z vsemi zahtevami kupca, imajo potrebno znanje in izkušnje na področju svojega dela,
  • redno spremljamo kakovost in stroške kakovosti ter izvajamo ustrezne izboljšave na osnovi ocenjevanja tveganj,
  • veliko pozornost posvečamo funkcionalnim znanjem in kakovosti. Cilji na tem področju so sestavni del poslovnega plana, realizacijo in rezultate pa ugotavljamo na pregledih vodstva.
  • Zavezujemo se za stalno izboljšujemo dela v skladu s politiko kakovosti in sistemom vodenja kakovosti, s čimer ustvarjamo dodano vrednost za naše kupce in doseganje konkurenčno prednost. Osnova za to so pregled vodstva in sklepi na osnovi presoj, pregledov reklamacij, zadovoljstva kupcev in ostalih aktivnosti podjetja.

Logatec, 28.12.2021

                

 

DIREKTOR

Borut Oblak

Cert-SIQ Cert-IQnet